Biti Otvorenog Uma je Preduslov Za Uspeh

Ako poseduješ sposobnost da uzimaš u obzir ideje i mišljenja koja su drugačija od tvojih i svesno tražiš dokaze koji bi mogli da ospore tvoja uverenja, mišljenja i stavove – možeš sebe svrstati u krug ljudi otvorenog uma.

„Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren“
Albert Ajnštajn

Suprotno, ako se neko konstantno bavi potvrđivanjem svojih uverenja, stavova i mišljenja i ne pokazuje interesovanje za „drugu stranu“, za tu osobu ne možemo reći da poseduje kvalitet otvorenosti.

Takođe, ukoliko odbija da uzme u obzir argumente koji su u suprotnosti sa time kako on gleda na stvari, taj takođe ne poseduje ovaj kvalitet.

S druge strane, imamo osobe koje su radoznale da čuju šta drugi ljudi misle, da preispituju svoje ideje i da se ne uvrede kada uvide da greše.
Zapravo, moraš biti otvorenog uma da bi uopšte mogao da uvidiš da li grešiš ili nisi u pravu.

Ovakvo stanje uma nije nešto s čim se rodiš, već način razmišljanja koji se može naučiti.
Praktično, to znači da se ne pitaš mnogo šta ti misliš o svakoj stvari nego da postavljaš pitanja i da stičeš naviku da posmatraš stvari iz više različitih perspektiva.

Ipak, kada donosimo važne odluke u životu, uglavnom smo svi raspoloženi da čujemo savete drugih ljudi, da razmislimo i informišemo se o svemu detaljnije, jer će nam to dakle biti od koristi.

“ Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa“
Lucije Seneka

Ako zastaneš i osmotriš stvari iz različitih uglova i ostaviš po strani svoje stavove, vrednosti, sva prethodna iskustva i znanja, to ne znači da poričeš sebe, već da si siguran u sve što jesi toliko da smeš da razmišljaš kao neko drugi. Prihvatiti tuđe mišljenje ne znači nužno da moramo da se slažemo s tuđim mišljenjem.

Vidiš samo jedan deo stvarnosti, svoju stvarnost. Možda i vidiš neke stvari jasnije nego drugi ljudi, ali ne zaboravi da svako koga sretneš zna nešto što ti ne znaš.

Zato posmatraj pažljivo, slušaj, postavljaj pitanja, razmišljaj i ne daj da te godine iskustva prevare da pomisliš da možeš sagledati svet gledajući samo kroz svoj prozor.