Naša misija

Motivacija i inspiracija da se opstane i uhvati korak sa životom kroz primenu praktične životne filozofije.

  • Posvećenost
  • Disciplina
  • Zdraviji način života
  • Mentalna higijena
  • Poniznost i otvorenost ka novim saznanjima.
  • Prihvatanje promena kao neodvojiv deo samousavršavanja i razvoja ličnosti

Trudimo se da živimo ono o čemu pričamo i zainteresovani smo za ljude, za druge perspektive, za samoprevazilaženje.


Registrujte se ukoliko želite da dobijate obaveštenja na E-mail