Haos u kući – Haos u glavi

Ne videvši da je na semaforu crveno, četvorogodišnji unuk zakorači na kolovoz a deda ga povuče nazad, saže se ka njemu i ljutito ga upita :
– „Šta sam te naučio?“
– „Ulica se prelazi kad je zeleno“
– „Dobro i šta još, koja je najvažnija lekcija?“
– „Uključi se u život ako hoćeš da živiš !“